Eesti tapeedikogu on mõeldud kõigile, kes otsivad inspiratsiooni ajaloost.

Oleme oma teadmistega abiks inimestele, keda huvitab interjööri ajalugu, trükitehnilise disaini areng ja kes lihtsalt vaimustuvad mineviku jälgedest, mis meie interjöörides veel leida on.

Ajaloolistest tapeetidest rääkimisel kangastuvad paljudele inimestele nn. nõukogudeaegsed pruunides, roosades ja beežides toonides seinakatted, mida leidub veel tänagi paljudes vanades hoonetes.

Meie eesmärk on vaadata natuke kaugemale minevikku, sügavamale tapeedikihtide alla ja seal avaneb hoopis teine pilt. Paberist seinakatted on interjööride lahutamatuks dekoreerimise ja miljöö loomise osaks juba üle kolme aastasaja.
Eesti mõisatest ja pea kõikidest Eesti linnade ajaloolistest hoonetest on aegade jooksul kogutud sadu erinevas mõõdus ajalooliste tapeetide näidiseid. Enamus kogutud materjalist pärineb  ajavahemikust, mis jääb 19. sajandi keskpaiga ja II Maailmasõja vahele, aga leidub ka väga mitmeid värvikaid näiteid 19 sajandi algusest ja isegi 18 sajandist.

Tapeetide kogumisega on Eestis tegelenud erinevad institutsioonid ja eraisikud, sealhulgas Robert Nerman, Heli Tuksam, Tiiu Lõhmus, Kadri Kallaste,  Viljar Vissel, Kerttu Küünarpuu, Vana Tallinn OÜ,  Restor AS ja paljud teised. Suurepäraseid näiteid leiab ka Muinsuskaitseameti Arhiivist ja paljude muuseumide kogudest. ww.tapeedikogu.ee andmekogu hoidjaks on MTÜ Eesti Ajalooliste Tapeetide Kogu.

Paljudest erineva valiku ja taustaga kogudest ühtse pildi kokku panemine või nendest ühtse suure kogu tekkimine on väga keeruline ning see täieneb pidevalt.

Tapeedikogu eesmärk on dokumenteerida Eestist leitud paberist seinakatteid ja teadvustada nende tähtsust ajalooliste interjööride osana.

Miks on ajalooliste tapeetide kogumine ja uurimine vajalik?

Ajaloolisi tapeete tuleb sarnaselt teistele seina- ja viimistluskihtidele, sealhulgas maalingutele või puidust ning kipsist dekoorile väärtustada ja uurida. Esmane ülesanne tapeetidel on läbi ajaloo moodustada teiste kujunduselmentidega ühtne tervik ja paljudel juhtudel on interjöörides olnud kõnekas domineeriv element just tapeet. Peale visuaalse esteetilise emotsiooni annab ajalooline tapeet kui tööstusdisaini produkt olulist informatsiooni ajaloolistest kujundusesvõtetest, erinevatest trükitehnikatest, tööstuslikest ja tehnoloogilistest uuendustest ning kasutatud materjalide eripärast. Tappedi kasutus erinevates ruumides viitab tihtipeale endisele funktsioonile, selle varasemate elanike eelistustele, sotsiaalsele staatusele, majanduslikule positsioonile, valitsenud moele ja paljule muule. Esmalt nii vähetähtsana ja kiiresti seinas vahetuvana tunduv materjal, nagu seda on tapeet, mitmekesistab tagasivaates minevikku selle uurimine meie arusaama ja ettekujutust Eesti ajalooliste interjööride kujunemist.

Lisaks 18. ja 19. sajandist pärinevatele tapeetidele, on tapeedikogu loomisel soovitud tähelpanu pöörata ka Eestis, enne taasiseseisvumist toodetud paberist seinakatetele. Kuna nn. nõukogudeaegsete tapeetide mustrid on ajalooliselt liiga lähedane minevik, siis sellest kiputakse vaatama üle. Tapeedikogu andmebaas on heaks vahendiks, et Eesti NSV-s toodetud tapeetide mitmekülgsust on proovitud leidude esineminel vähemalt visuaalselt taastutvustada. Eestis on tapeete toodetud Kohila Paberivabrikus, Tallinna Paberivabrikus ja kummitoodete tehases Polümeer. Tapeedikogus leiab mõningase valiku nende toodangust.

Eesti Tapeedikogu aitab luua ülevaadet Eestis leiduvatest ajaloolistest tapeetidest ja uurida ning võrrelda uusi leide nii varasemate kui ka naaberriikide omadega. Lisaks kogumisele ja dokumenteerimisele, tahab Eesti Tapeedikogu ajalooliste interjööride spetsialistide ja huviliste silmaringi avardada ning pakkuda välja uusi võimalusi ajalooliste ruumide ajastutruul kujundamisel ja taastamisel.

Tapeedikogu täiendatakse pidevalt, seetõttu tasub seda pidevalt külastada. Kuna uued leiud tuleb enamasti digivalmiduseks ettevalmistades korrastada, võib nende lisamine kataloogi pisut aega võtta. Oleme alati väga tänulikud, kui Te oma vana maja või korteri korrastamise käigus tapeete leides ka meile sellest teada annate, aitame Teid kindlasti nii dateerimisel ja vajadusel ka eksponeerimise ning restaureerimise küsimustes.

Täname Eesti Kultuurkapitali meie digitaalse kogu loomise toetuse eest ja arvukaid abilisi koostöö eest!

Eesti Tapeedikogu soovib head avastamist!